Koszty użytkowania opakowań płynów infuzyjnych - użytkowanie worków

Kalkulator Dezynfekcja
ilosć opakowań w przetargu szt.
ilość opakowań do dostrzyknięć % %
ilość opakowań wymagających dezynfekcji szt.
koszt gazika z chloreksydyną zł
koszt dodatkowy dla szpitala 0,00
Kalkulator Nakład Pracy
czas dezynfekcji opakowania (S) sekund
ilość opakowań wymagających dezynfekcji szt.
czas w godzinach na rok
0 godz.
czas w dniach na rok
0 dni
czas dezynfekcji dziennie (godz.) 0 godz.
Kalkulator Przechowywanie
0,9% NaCl szt.
Glukoza 5% szt.
Glukoza 10% szt.
Płyn Ringera szt.
Płyn Ringera z mleczanami szt.
Płyn wieloelektrolitowy szt.
Woda do wstrzykiwań szt.
Mieszanki 1:1 i 2:1 szt.
razem szt.
ilość oddziałów
zapotrzebowanie na koszyki 0 szt.
BS/KP/KC/01/07/23